Dưới đây là một số gợi ý nhanh giúp bạn lựa chọn màn chiếu phù hợp cho ứng dụng của mình.

How to Select Your Projection Screen

Cách chọn Màn chiếu phù hợp

Bạn nên bỏ ra bao nhiêu tiền cho màn chiếu của mình?
Chúng tôi đề xuất bạn nên chi khoảng 15-30% chi phí so với máy chiếu của bạn để chọn loại màn chiếu phù hợp nhất, đảm bảo tỷ lệ chất lượng và giá trị phù hợp với máy chiếu của bạn.