IP65 là một chuẩn đánh giá bảo vệ quan trọng trong lĩnh vực thiết bị điện tử và kỹ thuật. IP là viết tắt của “Ingress Protection” (Bảo vệ xâm nhập), và số 65 chỉ mức độ bảo vệ của thiết bị.

Trong trường hợp IP65, chữ “6” đại diện cho mức độ bảo vệ chống bụi, và chữ “5” đại diện cho mức độ bảo vệ chống nước. Cụ thể:

  • Mức bảo vệ chống bụi 6: Thiết bị được bảo vệ hoàn toàn khỏi bụi. Không có vật thể nào có thể xâm nhập vào thiết bị thông qua các lỗ thông hơi hoặc các bề mặt khác.
  • Mức bảo vệ chống nước 5: Thiết bị có khả năng chống nước từ phía ngoài. Nó có thể chịu được phun nước từ bất kỳ hướng nào mà không gây hại cho hoạt động bên trong.

Vì vậy, khi nói rằng màn chiếu Yard Master Manual Tension Series có đánh giá IP65, điều đó có nghĩa là nó được thiết kế để bảo vệ khỏi bụi và có khả năng chịu được phun nước từ bên ngoài. Điều này cho phép nó được sử dụng trong các ứng dụng ngoài trời mà có nguy cơ tiếp xúc với bụi hoặc nước.