Elite Screens đã từng đoạt các giải thưởng có quy mô tầm cỡ thế giới như Best of The Year Awards (giải thưởng xuất sắc nhất năm) do Projector Central bình chọn, Twice Picks Awards (giải thưởng về thiết kế sáng tạo) do Twice Picks bình chọn, Mark of Excellence (giải danh hiệu xuất sắc nhất) do Consumer Technology bình chọn…