Chính sách đổi trả :

   – Sản phẩm không bị hư hỏng, đã mở hoặc chưa mở (được niêm phong tại nhà máy) có thể được trả lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày mua.

  • Chưa mở/trả lại mà không bị hư hại = Hoàn tiền đầy đủ (không hoàn trả chi phí vận chuyển)
  • Trả lại hộp đã mở – chưa sử dụng/chưa lắp ráp, không thiếu bộ phận và không hư hỏng = 25% phí nhập kho (không hoàn trả chi phí vận chuyển)

Xin lưu ý: Đối với tất cả các sản phẩm đã mở hộp liên quan đến CLR, CLR2, CLR3/không thiếu bộ phận và không hư hỏng, chưa sử dụng/chưa lắp ráp = 50% phí nhập kho (không hoàn trả chi phí vận chuyển)

  • Nếu các bộ phận bị thiếu khi trả lại hộp đã mở = phí hoàn kho là 50% (không hoàn trả chi phí vận chuyển)
  • Nếu các sản phẩm trả lại được trong tình trạng không thể bán được (bị hư hỏng/trầy xước/móp, v.v.), sẽ không được hoàn tiền.
  • Không nhận hàng trả lại quá 30 ngày.
  • Tất cả hàng hoàn lại phải được thanh toán trước hoặc sẽ bị từ chối.
  • Elite Screens không thanh toán phí hoàn hàng.

   – Các đơn hàng bị từ chối sẽ được tính phí hoàn kho tự động 15% (để trang trải phí lao động và vật liệu) cộng với chi phí vận chuyển.

   – Các đơn hàng bị trả lại cần số RMA. Vui lòng gửi biên lai tín dụng RMA.

   – Tất cả các bộ phận bán hàng là cuối cùng. Không thể trả lại các bộ phận màn hình để hoàn lại tiền hoặc đổi lấy một bộ phận khác. Các đại lý dịch vụ khách hàng của Elite Screens có thể hỗ trợ mua một bộ phận, nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ hiểu lầm nào. Các bộ phận phải được mua theo quyết định riêng của khách hàng.

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {email address}.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at {email address} and send your item to: {physical address}.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: {physical address}.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.