ISF – Imaging Science Foundation (ISF – Tổ chức Khoa học Hình ảnh)

Image result for ISF logo

Sự quan trọng của việc được chứng nhận bởi ISF
ISF ủng hộ các sản phẩm có đóng góp cho các hệ thống với “Video High Fidelity” thông qua các chương trình cấp phép chính thức. Họ có hai chương trình cấp phép. Một chương trình dựa trên việc tuân thủ các tiêu chuẩn về hiệu suất video và chương trình ISFccc, dành cho các sản phẩm HDTV được thiết kế cho việc hiệu chỉnh. Những sản phẩm đó có thể được hiệu chỉnh để đạt hiệu suất tối ưu cho cả chế độ Ngày và Đêm của thương hiệu cụ thể và sẽ có bộ nhớ khóa để đảm bảo rằng đầu tư của khách hàng vào ISF là an toàn.

Khả năng của màn chiếu máy chiếu để đạt được nhiệt độ màu D65 được xác định bởi khả năng duy trì độ chính xác màu sắc với phản ứng phổ phẳng. Ngoài ra, mức độ tương phản đúng (hoặc “mức độ đen”) là cần thiết cho độ rõ nét của hình ảnh.

Các đặc tính ISF cần thiết được tìm thấy trong các màn chiếu máy chiếu được chứng nhận

  1. Độ chính xác của sắc thái màu:
    Đây là đo lường khả năng của màn chiếu máy chiếu để duy trì cân bằng màu RGB (Đỏ-Xanh lá-Bla) giống với tín hiệu ánh sáng thực tế của máy chiếu.
  2. Phản ứng phổ phẳng (hoặc “đồng đều”):
    Vật liệu sẽ duy trì một diện mạo trung lập mà không có sắc thái màu, ngay cả khi ánh sáng của máy chiếu thay đổi. Đây cũng là yếu tố quan trọng để đạt được tỷ lệ tương phản tuyệt vời.
  3. Hiệu suất mức độ đen:
    Đây là đo lường của mức độ đen thực sự được đại diện trên màn hình. Mức độ đen tuyệt vời có nghĩa là sự khác biệt giữa độ rõ nét màu sắc sáng và chi tiết thấy được trong hình ảnh tối hoặc một hình ảnh u ám với sự đại diện màu sắc tối mờ.

 

Vật liệu Màn Chiếu Được Chứng Nhận ISF của Elite Screens

“Vật liệu màn chiếu được chứng nhận ISF của Elite Screens cung cấp độ chính xác màu sắc chính xác đo được chỉ trong vài phần nghìn của Tiêu chuẩn tham chiếu trắng Lambertian của ISF được theo dõi bởi NIST” – Joel Silver, Chủ tịch của Imaging Science Foundation.

Elite Screens ISF Certified Screen Materials