CineTension 3 WraithVeil® Dual Series

68.100.000102.500.000

Chất liệu bề mặt

  • Chất liệu vải màn: WraithVeil® Dual
  • Gain 0.8
  • Góc nhìn: 150˚
  • Tương thích với máy chiếu Full HD, Ultra HD (4K/8K) và Active 3D
Tương thích với các loại máy chiêu

Bảo hành 2 năm của nhà sản xuất!
Chúng tôi có chương trình 3 năm bảo hành, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.