Evanesce Tab-Tension B CineGrey 5D® Series

67.100.000121.400.000

Chất liệu bề mặt

  • Chất liệu vải màn: CineGrey 5D®
  • Gain 1.5
  • Góc nhìn: 80˚
  • Duy trì phân cực 88%
  • Loại bỏ tới 75% ánh sáng xung quanh
  • Active 3D, 4K Ultra HD, and HDR Ready
Chỉ tương thích với các máy chiếu “dài” tiêu chuẩn
Không tương thích với máy chiếu gần và siêu gần

GREENGUARD CertifiedISF Certified ProductsNFPA 701 Certified Products

Bảo hành 2 năm của nhà sản xuất!
Chúng tôi có chương trình 3 năm bảo hành, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.