Kestrel Tab-Tension 3 CineGrey 4D Series

63.000.000140.200.000

Chất liệu bề mặt

  • Chất liệu vải màn: CineGrey 4D
  • Gain 1.1
  • Góc nhìn: 180˚
  • Active 3D, 4K Ultra HD, and HDR Ready
Không tương thích với máy chiếu gần và siêu gần
Chỉ tương thích với máy chiêu tiêu chuẩn

ISF Certified Products

Bảo hành 2 năm của nhà sản xuất!
Chúng tôi có chương trình 3 năm bảo hành, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.