Tại Elite Screens Việt Nam, chúng tôi tin tưởng vào nhiều điều hơn là chỉ cung cấp các sản phẩm đặc biệt; chúng tôi cam kết tạo ra tác động tích cực đến thế giới xung quanh chúng ta. Tính bền vững không chỉ là một từ thông dụng đối với chúng tôi—đó là nguyên tắc chỉ đạo ăn sâu vào mọi việc chúng tôi làm. Từ việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu một cách có trách nhiệm đến giảm thiểu chất thải và giảm lượng khí thải carbon, chúng tôi ưu tiên các biện pháp thực hành thân thiện với môi trường, trong suốt quá trình hoạt động của mình. Nhưng cam kết của chúng tôi vượt xa việc quản lý môi trường; chúng tôi cũng tận tâm hỗ trợ cộng đồng của mình và thúc đẩy công bằng xã hội. Bằng cách chọn màn chiếu của Elite Screens, bạn không chỉ đầu tư vào các sản phẩm với chất lượng mà còn tham gia cùng chúng tôi trên hành trình hướng tới một tương lai bền vững và công bằng hơn cho tất cả mọi người.

MỘT TƯƠNG LAI TRUNG TÍNH CARBON
Chúng tôi tự hào tính toán lượng khí thải của mình cho ành động vì khí hậu và thực hiện các bước rõ ràng để đền bù và giảm thiểu. Đây là sự khởi đầu của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức đạt được mức trung hòa carbon hoàn toàn trong tất cả các quy trình hoạt động của mình, từ sản xuất đến giao hàng.

BAO BÌ, VẬN CHUYỂN VÀ TRẢ LẠI
Kể từ năm 2019, chúng tôi đã giảm 70% hàm lượng nhựa trong bao bì.