AcousticPro 1080P3

AcousticPro 1080P3 là vật liệu màn chiếu phía trước với cấu trúc mắt dệt lỗ trong suốt âm thanh. Cấu trúc dệt góc loại bỏ hiện tượng moire trong khi mang đến màu sắc ấm áp và trung tính cho các máy chiếu độ phân giải cao hiện đại 1080P (1920×1080) và 4K UHD. AcousticPro 1080P3 cho phép đặt loa phía sau màn chiếu và đồng thời đảm bảo hiệu suất trong việc truyền âm thanh qua màn chiếu.

  • Màn chiếu thẩm âm màu trắng nhám (với cấu trúc mắt dệt lỗ)
  • Gain: 1.0
  • Độ sáng tuyệt vời ngoài trục
  • Thiết kế dành cho độ phân giải máy chiếu 1080P (1920×1080)
  • Lớp lưng màu đen có thể tháo rời giúp loại bỏ hiện tượng ánh sáng phản chiếu qua (chỉ có sẵn trên các sản phẩm dòng Sable Frame và ezFrame)
  • Giảm trung bình -3.09dB
  • Tương thích với các máy chiếu 1080P/4K UHD hiện đại.